USŁUGIPrzekonaj się co do zaoferowania ma Bajarnia

indywidualne podejście do każdego uczestnika
zajęcia dla dzieci i dorosłych z różnymi potrzebami
zajęcia przygotowujemy z zespołem specjalistów
zajęcia najczęściej odbywają się w przedszkolach i szkołach
pies w zajęciach motywuje do nauki
dysponujemy swoim warsztatem i narzędziami
zajęcia z wszelkimi grupami wiekowymi i jednostkami chorobowymi
zajęcia mogą odbywać się na dworze
przebieg praktyki dostosowujemy do wieku uczestników
zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
zadaniem jest pomoc w niwelowaniu dziecięcych lęków
dodajemy ćwiczenia oddechowe
https://bajarnia.pl/wp-content/uploads/2021/04/cavalier.png

Jak przygotować placówkę przed naszym przyjściem?

– uzyskanie zgód od rodziców uczestników na udział w zajęciach,

– przed przyjściem psa uczulenie kadry i podopiecznych na zachowywanie ciszy i nie podchodzenie do zwierzęcia,

– wybranie przestrzeni z dostępem do okna i „szorstką” powierzchnią (dywan, podłoga z puzzli piankowych), aby psu nie rozjeżdżały się łapy na posadzce,

– podczas zajęć obecność opiekuna/nauczyciela podopiecznych jest obowiązkowa,

– spotkania trwają nie dłużej niż 30 minut,

– jeżeli zachowanie grupy w jakikolwiek sposób będzie naruszało dobrostan psów zajęcia są natychmiastowo przerywane.

TERAPIA Z PSEM

Terapia z psem „to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel, z zakresu kompleksowej rehabilitacji, do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistą np. lekarzem prowadzącym, rehabilitantem, psychologiem. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb. TP powinna być w pełni dokumentowana. Każdy uczestnik ma założoną kartę informacyjną i kartę przebiegu zajęć, w której wpisujemy rodzaj prowadzonych ćwiczeń oraz ich efekty. Pozwala to na okresowe sprawdzenie skuteczności i doboru metod. TP jest systemem rozwijalnym tzn. w miarę postępów stosujemy stopniowanie trudności. Najkorzystniejszą formą TP są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach (zwykle nie więcej niż 3 osoby)”.

(definicja podawana przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne na stronie www.kynoterapia.eu)

Razem ze swoimi psami prowadzimy zajęcia terapii z psami dla dzieci i dorosłych z różnymi potrzebami. Najczęstszymi beneficjentami Bajarni są osoby ze spektrum autyzmu, jednak mamy doświadczenie w pracy z osobami z MPD, niedosłyszącymi, niedowidzącymi, z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, z Zespołem Downa, ADHD, ADD, FAS, cierpiącymi na kynofobię, z mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej, z osobami w śpiączce, przebywających w zakładach poprawczych, w szkołach specjalnych i innych. Zajęcia terapii z psami prowadzimy indywidualnie albo w bardzo małych grupach. Programy przygotowujemy indywidualnie, na podstawie orzeczeń, opinii lub kart choroby. Kiedy zachodzi taka potrzeba swoje zajęcia przygotowujemy z zespołem specjalistów.

EDUKACJA Z PSEM

Edukacja z psem to „zajęcia, które mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania (scenariusza) oraz wiedzy i umiejętności osób prowadzących (…). Zajęcia najczęściej odbywają się w przedszkolach i szkołach. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. EP pomaga również osobom o obniżonej percepcji 

lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole. Zajęcia prowadzone są w grupach (klasach) lub indywidualnie przez zespół kynoterapeutyczny kierowany przez pedagoga. Mają określony scenariusz realizujący program nauczania. Wskazana jest ewaluacja i dokumentacja zajęć.”

(definicja podawana przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne na stronie www.kynoterapia.eu)

W Bajarni realizujemy zajęcia edukacji z psem w placówkach przedszkolnych, bibliotekach, domach dziecka, szkołach podstawowych, świetlicach środowiskowych, gabinetach pedagogicznych, na półkoloniach i innych. Zwracamy uwagę na odpowiednie przygotowanie placówki i uczestników na obecność psa ze szczególną troską na jego dobrostan. Jesteśmy otwarte na propozycje programowe, jednak dysponujemy swoim warsztatem i narzędziami, zawsze zwarte i gotowe do przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć o charakterze przyrodniczym, ekologicznym, bajkowym, sensorycznym, matematycznym, aktywizującym fizycznie, emocjonalnym i społecznym.

https://bajarnia.pl/wp-content/uploads/2021/04/cavalier1.png

Jak przygotować placówkę przed naszym przyjściem?

– uzyskanie zgód od rodziców uczestników na udział w zajęciach,

– przed przyjściem psa uczulenie kadry i podopiecznych na zachowywanie ciszy i nie podchodzenie do zwierzęcia,

– wybranie przestrzeni z dostępem do okna i „szorstką” powierzchnią (dywan, podłoga z puzzli piankowych), aby psu nie rozjeżdżały się łapy na posadzce,

– podczas zajęć obecność opiekuna/nauczyciela podopiecznych jest obowiązkowa,

– spotkania trwają nie dłużej niż 30 minut,

– jeżeli zachowanie grupy w jakikolwiek sposób będzie naruszało dobrostan psów zajęcia są natychmiastowo przerywane.

https://bajarnia.pl/wp-content/uploads/2021/04/1.png

Kreatywne zajęcia ruchowe z elementami jogi nie są praktyką jogi samej w sobie, a raczej „zabawą w jogę”. Można wykorzystywać walory jogi na zajęciach z wszelkimi grupami wiekowymi i jednostkami chorobowymi. W naszych doświadczeniach wprowadzaliśmy elementy jogi na zajęciach:

– z różnymi grupami wiekowymi – od 2 do 90 roku życia,

– z osobami ze septkrum autyzmu,

– z osobami z Zespołem Downa,

– z seniorami w Domach Pomocy Społecznej,

– z podopiecznymi w Domach Dziecka,

– z dziećmi z zaburzoną integracją sensoryczną,

– z osobami niesłyszącymi, niewidomymi,

– z osobami z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, itp.

Na kreatywnych zajęciach ruchowym z elementami jogi oferujemy uczestnikom przestrzeń, w której będą mogli sami siebie wyrażać poprzez ruch, eksplorować możliwości swojego ciała w zgodzie z własnymi możliwościami i ograniczeniami. Satysfakcja z realizowanych zajęć zarówno instruktora, jak i podopiecznych jest najwspanialszym świadectwem korzyści płynących z realizowania tego typu programu.

JOGA I MINDFULNESS DLA DZIECI

KORZYŚCI PRAKTYKOWANIA JOGI

 • zwiększenie gibkości i elastyczności ciała,

 • zaufanie do samego siebie, wzrost poczucia własnej wartości,

 • zdolność koncentracji,

 • pozytywne nastawienie do życia,

 • wzmocnienie mięśni,

 • redukcja bólów kręgosłupa,

 • korekta sylwetki,

 • odreagowanie stresów i napięć emocjonalnych,

 • nauka reagowania na stres i wyrażanie swoich emocji,

 • rozwijanie świadomości ciała, otoczenia, przyrody, zwierząt,

 • nauka samodyscypliny,

 • kształcenie umiejętności społecznych,

 • wzrost wiary w siebie, samoakceptacji,

 • nauka samodzielnej relaksacji, medytacji,

 • ćwiczenie oddechu,

 • wsłuchiwanie się we własne ciało, jego potrzeby,

 • rozwijanie kreatywności.

Zajęcia jogi i mindfulness realizujemy w placówkach, które dysponują odpowiednią przestrzenią (również na dworze!) – każdy uczestnik ćwiczy na macie. W naszym warsztacie mamy 12 mat, które możemy udostępnić. Przebieg praktyki dostosowujemy do wieku uczestników. W grupach przedszkolnych zajęcia trwają 30 minut, w grupach starszych od 45 do 60 minut.

BAJKOTERAPIA

ZADANIA BAJKI TERAPEUTYCZNEJ:

– redukuje stany niepokoju,

– zwalcza negatywne emocje,

– motywuje do działania,

– pomaga w samodzielnym i twórczym radzeniu sobie w świecie,

– rozwija wyobraźnię i kreatywność,

– wspiera w budowaniu zasobów osobistych,

– pomaga w procesie dorastania i rozumienia siebie,

– jest bramą do dziecięcych fantazji, emocji i przeżyć,

– wychowuje i edukuje,

– oddziałuje w sposób relaksacyjny i odprężający,

– rozbudowuje świat wartości,

– rozbudza zainteresowania czytelnicze,

– daje wsparcie przez akceptację,

– rozbudowuje zasób słownictwa.

Zajęcia bajkoterapeutyczne realizujemy dla przedszkoli, klas I-III i bibliotek. Te spotkania nie wymagają żadnego dodatkowego przygotowania ze strony placówki poza udostępnieniem przestrzeni. Bajkoterapeuta przywozi ze sobą wszelkie potrzebne narzędzia i pomoce. W scenariuszu spotkania dodajemy również ćwiczenia oddechowe i relaksację wynikające z treści i tematu bajki w celu pełnego przeżycia historii i wyciszenia. Zajęcia trwają około 30 minut.

https://bajarnia.pl/wp-content/uploads/2021/04/cavalier-head.png

Bajki terapeutyczne są pomocą w samodzielnym i twórczym radzeniu sobie w świecie. Bajkoterapeuta korzysta z dostępnych zasobów, lecz częściej tworzy nowe historie na potrzeby chwili – z myślą o dziecku lub grupie dzieci. Stają się przejściem, korytarzem, bramą do dziecięcych przeżyć, fantazji, marzeń, emocji.

Bajkoterapia skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i polega na prezentowaniu im utworów o charakterze terapeutycznym. Wszystkie historie mają dobre zakończenie i ich zadaniem jest pomoc w niwelowaniu dziecięcych lęków. Rola bajkoterapii wykracza daleko poza charakterystykę typową dla biblioterapii, gdyż skierowana jest do najmłodszych.

NASZE ZDJĘCIAPrzyjrzyj się naszym zajęciom

https://bajarnia.pl/wp-content/uploads/2021/06/przeplatanki2-scaled.jpg
https://bajarnia.pl/wp-content/uploads/2021/06/63kostka2-scaled.jpg
https://bajarnia.pl/wp-content/uploads/2021/06/przeplatanki1-scaled.jpg
https://bajarnia.pl/wp-content/uploads/2021/06/63kostka1-scaled.jpg
https://bajarnia.pl/wp-content/uploads/2021/06/78alfabet1-scaled.jpg
https://bajarnia.pl/wp-content/uploads/2021/06/18kos╠uci2-scaled.jpg
https://bajarnia.pl/wp-content/uploads/2021/06/63kostka2-scaled.jpg
https://bajarnia.pl/wp-content/uploads/2021/06/18kos╠uci1-scaled.jpg
https://bajarnia.pl/wp-content/uploads/2021/04/bj-logo.png
Kontakt
ul. ks. Jana Długosza 12/4, 85-233 Bydgoszcz
792 038 514
Poniedziałek - Sobota 8:00 - 18.00